Het RIVM en ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland) hebben een innovatief beoordelingssysteem ontwikkeld om te toetsen of percolaatwater (afvalwater) uit duurzaam beheerde stortplaatsen, geen schade aan bodem en grondwater toebrengt. Nederland is het eerste land dat duurzaam stortbeheer op grote schaal gaat uitproberen in drie pilots.

Het nieuwe beoordelingssysteem is gebaseerd op grenswaarden in grond- en oppervlaktewater. Met het systeem kunnen toetswaarden worden afgeleid voor percolaatwater, zodat het grond- en oppervlaktewater direct naast de stortplaatsen beschermd blijft.

Het unieke van de aanpak is dat er rekening kan worden gehouden met specifieke bodem-, grondwater- en stortplaatseigenschappen. Er wordt dus ruimte geboden voor maatwerk. Het beoordelingssysteem is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen overheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincies), wetenschap (RIVM en ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland)) en de stortbranche, binnen het kader van GreenDeal "Duurzaam stortbeheer".

Bodem en grondwater beschermd

Duurzaam stortbeheer is een innovatieve en nieuwe methode voor het omgaan met stortplaatsen. Hierbij wordt het afval in een stortplaats met water en lucht behandeld. De processen die dan optreden zorgen ervoor dat schadelijke stoffen worden afgebroken of zich binden aan het afval. Naar verwachting zullen de stoffen niet of nauwelijks uit de stortplaats komen, waardoor de bodem en het grondwater beschermd blijven. Sinds de jaren '90 wordt al internationaal onderzoek verricht naar duurzaam stortbeheer.

Stortplaatsen Braambergen (Almere), Kragge II (Bergen op Zoom) en Wieringermeer (Middenmeer) zijn de drie stortplaatsen die als pilot in aanmerking komen. De pilots duren tenminste tien jaar. De branche kan met het beoordelingssysteem vooraf inschatten of de pilots haalbaar zijn. Na afronding van de pilots kan met het systeem worden vastgesteld of het gewenste milieuresultaat is behaald. Met de resultaten kunnen beleidsmakers vervolgens besluiten om duurzaam stortbeheer ook elders in Nederland wordt ingevoerd.

Huidige stortbeleid

Bij het huidige stortbeleid worden de verontreinigende stoffen niet uit de stortplaats gespoeld of afgebroken, maar volledig ingepakt in lucht- en waterdichte materialen om verspreiding van percolaatwater naar bodem en grondwater te voorkomen. De verontreinigingen in de stortplaats zouden later alsnog kunnen verspreiden en om dat te voorkomen moeten isolatiematerialen regelmatig worden onderhouden of vervangen. Deze methode is eeuwigdurend en zeer kostbaar.