Op 20 januari 2011 overhandigde Jan van den Heuvel, directeur DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond de eerste editie van de Rijnmondatlas Luchtkwaliteit aan Reinout Woittiez, waarnemend plaatsvervangend DG directeur-generaal (directeur-generaal) van het RIVM. De atlas is tot stand gekomen dankzij het wederzijds beschikbaar stellen van luchtkwaliteitsgegevens en modelberekeningen van de DCMR en het RIVM. De DCMR zal de atlas voortaan jaarlijks uitgeven, zowel op papier als digitaal.

Met deze atlas worden de actuele inzichten van de luchtkwaliteit in de Rijnmond in kaart gebracht en zijn op deze manier voor onderzoek, vergunningverlening en handhaving beschikbaar. Kennisproducten zoals de luchtatlas stellen regionale uitvoeringsdiensten in staat om met complete en adequate informatie hun werk goed te doen. Met de berekeningen van de stikstofdepositie in 2020 en 2030 kunnen ruimtelijke ordeningsspecialisten hun plannen voor gebiedsbeheer nauwkeurig staven. De gepresenteerde kaarten tonen de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie per vierkante kilometer.
De luchtatlas is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen medewerkers van het RIVM en de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond). De luchtatlas is een goed voorbeeld van samenwerking tussen experts van landelijke en regionale instituten en komt voort uit de jaarlijkse gegevensuitwisseling voor het opstellen van de Grootschalige Concentratiekaart Nederland (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)).

Feestelijke overhandiging van de eerste editie van de Rijnmondatlas Luchtkwaliteit door Jan van den Heuvel, directeur DCMR Milieudienst Rijnmond, aan Reinout Woittiez, waarnemend plaatsvervangend DG van het RIVM.