Eigenaren van een smartphone kunnen binnenkort bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar fijn stof in de atmosfeer. Het instrument dat dit mogelijk maakt, iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone), is de winnaar van de Academische Jaarprijs 2012.

Samenwerkingsverband

Het RIVM is één van de partners die dit apparaat heeft ontwikkeld, samen met de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, de Universiteit Leiden, het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en SRON Netherlands Institute for Space Research (Netherlands Institute for Space Research). Het geldbedrag van 100.000 euro dat aan de prijs verbonden is, zal worden gebruikt om 10.000 iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone) opzetstukjes voor smartphones te fabriceren. De apparaten worden verspreid onder vrijwilligers, die overal in Nederland fijn stof meten. Fijn stof bestaat uit zwevende deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Hoe gebruik je het opzetstukje?

Om een meting te verrichten, plaatst de gebruiker de iSPEX, start de app en richt de telefoon op een helder stuk hemel. De gegevens kunnen automatisch worden doorgegeven aan een centrale database, die in de toekomst alle metingen interpreteert. Het resultaat is een kaart die de verdeling van fijn stof over Nederland laat zien.

Wat bereik je met de iSPEX-meting?

De iSPEX maakt het mogelijk om, nauwkeuriger dan voorheen, onderscheid te maken tussen verschillende soorten fijn stof in de lucht. Het instrument maakt gebruik van de krachtige eigenschappen van een smartphone: de camera, internetverbinding, GPS Global Positioning System (Global Positioning System) en de rekenkracht. De vrijwilligers sturen hun resultaten naar wetenschappers die het fijn stof in kaart brengen. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan gezondheidsgegevens van mensen in een gebied. Hierdoor wordt het mogelijk om gerichter onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van verschillende soorten fijn stof.

Toekomst van meetgegevens

Het RIVM speelt een belangrijke rol bij het interpreteren van de meetgegevens. De metingen van iSPEX worden gerelateerd aan metingen van het RIVM. Hiermee wordt zeker gesteld dat de metingen van iSPEX kloppen. Het verder ontwikkelen van de iSPEX kan eigenaren van een smartphone in de toekomst de mogelijkheid geven om zelf te meten of er schadelijke fijn stof in de lucht zit die zij inademen. Daarom kan de iSPEX in de toekomst voor kwetsbare groepen, zoals mensen met astma, een handig instrument zijn om te meten welk risico zij lopen.

Naar de iSpex-website