Vanaf half oktober start de jaarlijkse griepvaccinatie. In oktober en november krijgen ongeveer 5 miljoen mensen met een verhoogd risico een uitnodiging van hun huisarts voor de gratis griepprik. De jaarlijkse griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Mensen die een griepprik halen, hebben minder kans om griep te krijgen.

Jaarlijkse griepvaccinatie van start 7 oktober 2010

Vanaf half oktober start de jaarlijkse griepvaccinatie. In oktober en november krijgen ongeveer 5 miljoen mensen met een verhoogd risico een uitnodiging van hun huisarts voor de gratis griepprik. De jaarlijkse griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Mensen die een griepprik halen, hebben minder kans om griep te krijgen. Mochten ze de ziekte toch krijgen, dan verloopt die vaak veel minder ernstig.

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de meest voorkomende griepvirussen. Omdat elk jaar andere griepvirussen de ronde doen, verandert de griepprik ieder jaar. Elk voorjaar maken deskundigen een inschatting van de griepvirussen die komende winter het meest zullen voorkomen. Op basis daarvan wordt de samenstelling van de griepprik vastgesteld. De prik die dit jaar wordt gegeven, biedt ook bescherming tegen het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt en tegen twee andere griepvirussen. De jaarlijkse griepprik bevat alleen gedode virusdeeltjes. Het is dan ook niet mogelijk om griep te krijgen van de griepprik.

Waarom de griepprik?

Voor de meeste mensen is griep ‘slechts’ een vervelende ziekte die vanzelf overgaat. Maar griep is niet altijd zo onschuldig als het soms lijkt. Jaarlijks overlijden 100 tot 2000 mensen aan griep, vooral ouderen. Mensen van 60 jaar en ouder hebben een verminderde afweer en de gevolgen van griep kunnen dan ernstiger zijn. Dat geldt ook voor mensen met een verminderde afweer door ziekte of medicijnen en mensen met hart- en vaatziekten, long- en nierziekten en diabetes. De ziekte kan verergeren door de griep en daardoor tot ziekenhuisopname leiden. Zwangerschap is voor vrouwen met een chronische ziekte een extra reden om de griepprik te halen.

Wat is griep?

Griep wordt veroorzaakt door griep- of influenzavirussen en komt in de winter voor. Kenmerkend voor griep is meestal koorts, die binnen 12 uur kan oplopen tot 39°C of hoger. Volledig herstel van griep duurt één tot drie weken. Omdat elk jaar andere griepvirussen circuleren, wisselt het aantal mensen dat de griep krijgt. Gemiddeld krijgen jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen mensen griep.

Meer informatie over de griepprik is te vinden onder het onderwerp griepprik.

Noot voor de redactie:

Nationaal Programma Grieppreventie

De griepprik is voor risicogroepen ondergebracht in het Nationaal Programma Grieppreventie, waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beslist aan wie de griepprik gratis aangeboden wordt en betaalt de vaccins en de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne. Het RIVM bewaakt goede uitvoering van het programma en verzorgt de publieksvoorlichting. De SNPG Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) coördineert de uitvoering van het programma door huisartsen. Het Nationaal Vaccin Instituut koopt de griepvaccins in en zorgt dat deze in de juiste hoeveelheden tijdig bij de (huis)artsen komen. De huisartsen en artsen van bijvoorbeeld verpleeghuizen nodigen de mensen uit en geven de griepprikken.

Zie ook http://www.rivm.nl/cib/themas/griep-verkoudheid.
Actuele cijfers over griep vindt u op http://www.nivel.nl/griep

Voor meer informatie over de griep en de griepprik kunt u contact opnemen met Harald Wychgel, persvoorlichter RIVM, 030 274 3005.