Het RIVM verwacht dat er op zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus matige smog door ozon zal zijn. Op zaterdag is de grootste kans op overschrijdingen in het zuiden en midden van Nederland. Op zondag is er op meer plaatsen in Nederland kans op matige smog, waarbij het zwaartepunt, zoals op zaterdag, ook in het zuiden en midden van Nederland lijkt te liggen.

De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) wordt zaterdag vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden. Waarschijnlijk blijven de concentraties beide dagen wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3. Vanaf maandag lijkt de kans op smog door ozon grotendeels voorbij.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

Informatie over actuele en verwachte smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het RIVM tel. 030 274 2840

Modelverwachting van smog door ozon

Provincie

Zaterdag 18 augustus 2012
Hoogste uurgemiddelde µg/m 3

Zondag 19 augustus 2012
Hoogste uurgemiddelde µg/m 3

Groningen

170

178

Friesland

182

175

Drenthe

165

178

Overijssel

175

180

Flevoland

184

179

Gelderland

182

195

Utrecht

180

185

Noord-Holland

179

185

Zuid-Holland

182

190

Zeeland

178

180

Noord-Brabant

185

195

Limburg

178

200


Meer informatie  zie: http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/ozon.html

De Smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.