In 2011 is het Meetnet Hemelhelderheid Nederland gestart. Hierin wordt op negen locaties in Nederland continu de hemelhelderheid gemeten. De meetgegevens van afgelopen jaar zijn gebruikt om de verschillende locaties te karakteriseren. Voor elke locatie is een document beschikbaar waar deze kentallen gepresenteerd worden.

Voor het eerst kunnen de werkelijke luminanties op verschillende locaties in Nederland met elkaar vergeleken worden. Zoals verwacht zijn de natuurgebieden, Springendal en Schiermonnikoog 's nachts veel donkerder, een factor 30, en met kleinere variaties dan de stedelijke en industriegebieden (kassen). Rond de stedelijke gebieden is het dag- en nachtritme van mensen herkenbaar. Meest in het oogspringend is het effect van de kasverlichting bij de locatie Schipluiden. Volgens regelgeving mag alleen na middernacht de verlichting van buitenaf zichtbaar zijn.