De komende weken ontvangt iedereen zijn nieuwe zorgpolis voor 2010. Niet alleen de premie, maar ook de dekking kan behoorlijk wijzigen. Wie wil weten wat er precies gaat veranderen, kan zich aanmelden voor de e-mailservice zorgverzekeringen van kiesBeter.nl.