Kinderen met astmasymptomen, en vooral kinderen die per jaar vier of meer episoden hebben van piepen of benauwdheid, hebben een slechtere gezondheid dan andere kinderen. Ze zijn vaker ziek thuis en komen vaker bij de huisarts.

Hun ouders maken zich meer zorgen over de gezondheid van hun kind, moeten vaker 's nachts voor hun kind uit bed en vinden vaker dan andere ouders dat hun kind pijn of ongemak ervaart en beperkingen ondervindt bij dagelijkse activiteiten. Dit blijkt uit het zogenoemde PIAMA Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy)-onderzoek, waarin kinderen zijn gevolgd vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 12 jaar.

PIAMA is een lopend onderzoek dat wordt uitgevoerd door het RIVM, de Universiteit van Utrecht, het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Groningen, het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) in Rotterdam en Sanquin Research in Amsterdam.

Kinderen met astmasymptomen zelf zijn ook minder tevreden over hun gezondheid dan andere kinderen, zij beoordelen hun eigen gezondheid vaker als 'matig'. Desondanks zijn kinderen met astmasymptomen psychisch even gezond als kinderen zonder astmasymptomen. Zij zijn ook even tevreden over hun vriendschappen, hun uiterlijk, hun prestaties op school en bij gym en hun vrijetijdsbesteding. Op school presteren zij net zo goed als andere kinderen. Bovendien zijn ze even vaak lid van een sportclub, hoewel 30% van de kinderen met astmasymptomen medicijnen gebruikt bij het sporten.

Bijna één op de drie peuters heeft symptomen van astma, te weten piepen op de borst, benauwdheid of kortademigheid. Hieronder valt ook het gebruik van inhalatiecorticosteroïden. Bij de meeste kinderen gaan de klachten binnen een tot twee jaar over. Ongeveer 5% van de kinderen blijft klachten houden en heeft die nog op 12-jarige leeftijd. Meer jongens dan meisjes hebben astmasymptomen en kinderen van ouders met astma of allergie hebben een sterk verhoogd risico. Kinderen met astmasymptomen hebben vaak ook een allergie, eczeem of neusklachten.