Uit een verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat kruidenproducten uit de traditionele Chinese geneeskunde (Traditional Chinese Medicine; TCM Traditional Chinese medicine (Traditional Chinese medicine)) gebruikt worden voor alle denkbare medische aandoeningen. Op een enkele uitzondering na, zijn deze producten geen geneesmiddelen, maar warenwetproducten. Voor de consument en de beroepsbeoefenaars kan dit verwarrend zijn. Zij zouden er onterecht vanuit kunnen gaan dat deze kruidenproducten geneesmiddelen zijn.

Op deze kruidenproducten uit de TCM Traditional Chinese medicine (Traditional Chinese medicine) is de Warenwet van toepassing. Daarom worden ze niet conform de geneesmiddelenwetgeving op een veilig gebruik beoordeeld en goedgekeurd door de overheid vóórdat ze op de Nederlandse markt verschijnen. Het RIVM beveelt aan om vanuit de overheid duidelijk naar consumenten en beroepsbeoefenaren te communiceren welke praktische betekenis deze status als warenwetproduct heeft voor de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van het gebruik van deze producten.

De daadwerkelijke omvang van het gebruik van de kruidenproducten uit de TCM is onbekend. Het aantal bedrijven dat zich als handelaar in deze producten heeft geregistreerd bij de Kamer van koophandel is de afgelopen 25 jaar sterk gegroeid (tot meer dan 150 in 2013). Dit zou kunnen betekenen dat de omvang van het gebruik van kruidenproducten uit de TCM is gestegen. In hoeverre het gebruik van kruidenproducten uit de TCM mogelijk schadelijk is voor de gezondheid, is onduidelijk. Meldingen daarover lijken incidenteel en uitsluitend bij zware gevallen te worden gedaan. Nader onderzoek naar de aard en omvang van het gebruik van deze producten als pseudo-geneesmiddelen wordt aanbevolen.