Hoogrisicogroepen lopen een grotere kans om ziek te worden dan de rest van de bevolking doordat zij een grotere kans hebben op blootstelling aan chemische stoffen of micro-organismen of omdat zij gevoeliger zijn voor een ziekte. De Gezondheidsraad heeft in 2011 een leidraad opgesteld om hoogrisicogroepen systematisch te identificeren en te beschermen. Op basis van een casus met aluminium heeft het RIVM deze leidraad getoetst op het gebied van blootstelling aan chemische stoffen en deze blijkt goed bruikbaar om relevante hoogrisicogroepen te identificeren. Ook kan op basis van de leidraad worden afgewogen of maatregelen nodig zijn.