Hoogrisicogroepen lopen een grotere kans om ziek te worden dan de rest van de bevolking doordat zij een grotere kans hebben op blootstelling aan chemische stoffen of micro-organismen of omdat zij gevoeliger zijn voor een ziekte. De Gezondheidsraad heeft in 2011 een leidraad opgesteld om hoogrisicogroepen systematisch te identificeren en te beschermen. Op basis van een casus met aluminium heeft het RIVM deze leidraad getoetst op het gebied van blootstelling aan chemische stoffen en deze blijkt goed bruikbaar om relevante hoogrisicogroepen te identificeren. Ook kan op basis van de leidraad worden afgewogen of maatregelen nodig zijn.

De leidraad is getoetst aan de hand van een casus. Met als voorbeeldstof aluminium is onderzocht hoe in de relevante wettelijke kaders voor risicobeoordeling wordt omgegaan met de identificatie van hoogrisicogroepen. Het ging daarbij om de wettelijke kaders voor cosmetica, voedseladditieven, voedselcontactmaterialen, drinkwater en verontreinigende stoffen in voedsel (contaminanten).

Identificatie van hoogrisicogroepen

Veel factoren kunnen het risico op ziekte of gezondheidsschade door blootstelling aan een chemische stof beïnvloeden, zoals geslacht, leeftijd, gezondheidstoestand, leefstijl of woon- en werkomgeving. Uit de casus blijkt dat de leidraad structuur biedt bij het identificeren van persoonsgebonden, leefstijlgebonden en omgevingsgebonden kenmerken en het uiteindelijk vaststellen van hoogrisicogroepen. Uit het onderzoek blijkt ook dat binnen alle wettelijke kaders hoogrisicogroepen zijn te identificeren. Wel kan per wettelijk kader verschillen welke groepen dit zijn (bijvoorbeeld zuigelingen, nierpatiënten, mensen met een ijzertekort en mensen die antitranspiratiemiddelen gebruiken).

Maatregelen

Er bestaan meerdere beleidsmatige opties om met hoogrisicogroepen rekening te houden. Het is mogelijk om algemene maatregelen voor de gehele bevolking te bepalen (productnormen of eisen voor de etikettering van een product), of specifieke maatregelen voor de desbetreffende hoogrisicogroep(en). Voor aluminium zijn in sommige wettelijke kaders maatregelen benoemd of daar wordt aan gewerkt. Het RIVM stelt enkele aanvullende maatregelen voor.