Diabeet gebruikt bloedglucosemeter

Mensen van 45 jaar met diabetes type 1 leven gemiddeld 13 jaar korter dan mensen zonder diabetes. Voor een 45-jarige met diabetes type 2 is dat gemiddeld 4 jaar korter. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Diabetes type 1 en type 2

In het onderzoek zijn diabetes type 1 en type 2 onderscheiden. Bij diabetes type 1 (ruim 100.000 mensen in Nederland in 2019) werkt het natuurlijk afweersysteem niet goed. Diabetes type 2 (ruim 1.000.000 mensen in Nederland in 2019) wordt vaak veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Door deze ongezonde leefstijl hebben mensen met diabetes 2 ook vaker dan mensen zonder diabetes type 2 andere ernstige ziekten zoals hart- en vaatziekten met daardoor ook een grotere kans op sterfte.

Levensverwachting

De levensverwachting van mensen van 45 jaar met diabetes type 1 leven is gemiddeld 13 jaar lager dan mensen zonder diabetes. Voor een 45-jarige met diabetes type 2 is dat gemiddeld 4 jaar lager. Als mensen ouder worden blijft er een verschil in levensverwachting tussen deze groepen bestaan, maar dit wordt wel kleiner.

Sterftekans

De kans om te sterven is voor mensen van 45 tot 60 jaar met diabetes type 1 ongeveer vijf keer groter dan voor mensen zonder diabetes. Dit verschil wordt kleiner naarmate ze ouder worden, omdat ook mensen zonder diabetes dan steeds vaker een of meer ziekten krijgen met meer kans op sterfte. Bij diabetes type 2 is de sterftekans voor mensen van 45 jaar tot 60 jaar ongeveer twee keer zo groot als voor mensen zonder diabetes. Ook hier neemt het verschil af naarmate ze ouder worden.

Nieuwe onderzoeksmethode

Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om te berekenen welk effect het hebben van diabetes type 1 en type 2 in Nederland heeft op de kans op overlijden en de levensverwachting. Daarvoor zijn Nivel-cijfers van huisartsen gekoppeld aan de sterftecijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Voor mensen onder de 45 jaar konden geen betrouwbare uitspraken worden gedaan, omdat er weinig mensen met diabetes in deze leeftijdsgroep overlijden.

Dit onderzoek is mede in opdracht van het Diabetes Fonds samen met het Nivel uitgevoerd.