De Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) van het RIVM ontwikkelt en publiceert richtlijnen ten behoeve van de infectieziektebestrijding. Deze richtlijnen zijn in eerste instantie bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-praktijk, maar kunnen ook voor andere professionals van nut zijn.

Tot nu toe was de belangrijkste vorm waarin deze richtlijnen werden gepubliceerd het richtlijnenboek. We willen graag weten of we de richtlijnen ook op een andere manier kunnen gaan publiceren. Daarom hebben we 4 korte vragen voor u.

Enquête LCI-richtlijnen