In de omgeving nabij het industrieterrein Twentekanaal in Hengelo kan geurhinder optreden. De grenswaarden voor geur worden echter niet overschreden. Verder zijn er geen gezondheidseffecten voor omwonenden te verwachten, omdat de blootstelling van de stoffen die er vrijkomen beneden de gezondheidkundige normen blijft.

Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM. Deze berekeningen maken deel uit van een breder plan van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) IJsselland/regio Twente en de VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)-Inspectie om de totale gezondheidsbelasting (geluid, stof en geur) van de omwonenden van het industrieterrein in kaart te brengen. Aanleiding hiervoor is bezorgdheid onder omwonenden ten noorden van het industrieterrein over de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor hun gezondheid en veiligheid. Uit een eerder uitgevoerde inventarisatie van de milieuaspecten bleek dat een aantal bedrijven mogelijk de lokale luchtkwaliteit beïnvloeden: een asfaltcentrale, een producent van glasvezelversterkte kunststof producten, een producent van hulpstoffen voor de metaalindustrie en bedrijf dat metaalafval verwerkt.

Geurhinder is vooral toe te schrijven aan de asfaltcentrale en aan de styreenemissies van een bedrijf dat glasvezelversterkende kunststof produceert. Er is sprake van dat de productie van styreen opgevoerd zou worden. In dat geval kan niet worden voorspeld of de grenswaarden worden overschreden en welke gevolgen dit heeft voor de omwonenden. Om dit in beeld te brengen is meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld het uitvoeren van metingen van de concentraties styreen in de omgeving van het bedrijf.