Dat is de boodschap die het RIVM geeft aan ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en medewerkers van kinderopvangcentra. Nu de scholen weer zijn begonnen kan een juiste aanpak voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

Advies

Als een kind hoofdluis heeft, kam het haar dan dagelijks gedurende twee weken met een luizenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Controleer ook de huisgenoten, verder is het verstandig om het te melden op school, bij (sport)vereniging en vriendjes.

Voorlichtingsmateriaal

Ter ondersteuning van de voorlichting over hoofdluis heeft het RIVM een instructiefilm gemaakt hoe hoofdluis gecontroleerd en behandeld wordt. Ook is er een toolkit beschikbaar met allerlei materialen die in de voorlichting gebruikt kunnen worden.