Fijnstofverwachting voor 3 april 2014.

Er is vandaag matige smog door fijn stof in Nederland. De verwachting is dat deze situatie morgen, vrijdag 4 april 2014, verbetert. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

Voor informatie over actuele en verwachte smogniveaus zie http://www.lml.rivm.nl/ ,  respectievelijk http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/fijnstof.html

Ontstaan van smog door fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof))

Fijn stof is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes van zowel natuurlijke als antropogene (door de mens veroorzaakt) oorsprong. Op dit moment bevindt zich een ongewone bijdrage van Sahara zand in de Nederlandse lucht. Uit metingen blijkt echter dat deze bijdrage vermoedelijk klein is ten opzichte van de andere bronnen.

Verdere informatie

Informatie over smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.