Het RIVM verwacht de komende dagen matige smog door ozon. Voor donderdag 8 juli 2010 zal de drempel van matige smog door ozon van 180 microgram per kubieke meter vermoedelijk aan het einde van de middag of in het begin van de avond lokaal worden overschreden. Op vrijdag 9 juli 2010 neemt de kans op matige smog toe en is er vooral in het binnenland kans dat de ozonconcentraties flink oplopen. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 microgram per kubieke meter. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen het beste zoveel mogelijk binnen blijven.

Smogverwachting voor het weekeinde

Als dit warme weer tijdens het komende weekeinde aanhoudt, is er ook op zaterdag 10 en zondag 11 juli lokaal nog kans op matige smog door ozon.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen en mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie. Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit een oostelijke tot zuidelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

EINDE BERICHT 

Noot voor de redactie:

Informatie over actuele en verwachte smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten vindt u op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712 of onder 'Zie ook'.

Voor meer informatie kunt u contact kunt u contact opnemen met RIVM Persvoorlichting, 030 274 2840

Smogverwachting voor donderdag 8 juli 2010 per provincie in Nederland

Hoogste uurgemiddelde concentratie in microgram per kubieke meter:
Groningen: 150 
Friesland: 140 
Drenthe: 160 
Overijssel: 165 
Flevoland: 150 
Gelderland: 190 
Utrecht: 170
Noord-Holland: 140
Zuid-Holland: 150
Zeeland: 180
Noord-Brabant: 195
Limburg: 185

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden. Dit kan er toe leiden dat de werkelijke gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.