Het Bestuur van de Werkgroep Infectiepreventie heeft Mwmevrouw. DrDokter. Ellen Mascini, voorzitter van de Regieraad WIPWerkgroep Infectiepreventie, bereid gevonden de medisch-inhoudelijke aspecten van de functie directeur WIP voorlopig waar te nemen.

Ellen Mascini is per 1 maart 2015 gestart  met de specifieke taken van de inhoudelijk directeur. De organisatorische zaken worden op interim-basis behartigd door Frank Leguijt.