Het Bestuur van de Werkgroep Infectiepreventie heeft Mw mevrouw (mevrouw). Dr. Ellen Mascini, voorzitter van de Regieraad WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie), bereid gevonden de medisch-inhoudelijke aspecten van de functie directeur WIP voorlopig waar te nemen.

Ellen Mascini is per 1 maart 2015 gestart  met de specifieke taken van de inhoudelijk directeur. De organisatorische zaken worden op interim-basis behartigd door Frank Leguijt.