Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen twee maanden meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. De belangstelling voor het ondersteuningsaanbod overtreft alle verwachtingen.

Scholen hebben gekozen uit meerdere mogelijkheden. Gratis advies-op-maat gegeven door een Gezonde School-adviseur over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen voor de school. Ook kon een bijdrage gekozen worden in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade en letselpreventie. Tot slot konden scholen een bedrag aanvragen voor vergoeding van de inzet van eigen medewerkers met een taak bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Scholen kunnen dit geldbedrag ook besteden aan de aanvraag voor het vignet Gezonde School.

Vervolg

Scholen die een aanvraag hebben gedaan, horen in januari 2014 of deze aanvraag wordt gehonoreerd. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met regionale spreiding, verdeling over de schooltypes (po, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)), scholen met leerlingen/studenten uit lagere, economische milieus, school in JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht)-gemeente en eventueel met een lokaal advies van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of een andere betrokken partner. De scholen moeten de kosten voor de activiteiten tussen februari 2014 tot en met november 2014 maken. De doorlooptijd kan ook na deze periode vallen.

Nieuw ondersteuningsaanbod

Van begin maart tot eind april 2014 kunnen po-, vo- en mbo-scholen opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning op het gebied van gezondheidsbevordering. Wilt u in de tussentijd al kijken hoe uw school werkt aan gezondheid en wat uw volgende stap kan zijn? Doe dan de test ‘Hoe gezond is jouw school?’

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning mogelijk.