In maart 2009 is gestart met de vaccinatiecampagne tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. In deze inhaalcampagne werden eerst alle meisjes geboren in 1993 - 1996 uitgenodigd zich hiertegen te laten inenten.

Uit de recent gepubliceerde rapportage blijkt dat het percentage meisjes dat driemaal is ingeënt gestegen is van 47% (juli 2010) naar 52,2% (31 december 2010). Dit is het eindresultaat van de inhaalcampagne.

Het landelijke overzicht is in kaart gebracht als 'Eindresultaat HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) vaccinaties, verslagjaar 2011' onder 'Zie ook'.
In maart 2010 zijn alle 12-jarige meisjes uitgenodigd voor deze inenting. Dit was de eerste groep meisjes die binnen het reguliere Rijksvaccinatieprogramma zijn ingeënt. Bij deze meisjes die allemaal geboren zijn in 1997 staat de teller nu op 51,9%. Dit percentage zal in de eerste helft van 2011 nog stijgen omdat een belangrijk gedeelte van de 6,6% meisjes die nu pas twee vaccinaties hebben ontvangen, in het komende voorjaar de derde vaccinatie zullen halen. Ook deze opkomst is in kaart gebracht als 'Opkomst HPV vaccinaties 2010' onder 'Zie ook'.

De inenting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit drie prikken. In maart 2011 is de nieuwe vaccinatieronde gestart voor de meisjes die geboren zijn in 1998. 

Meer informatie over baarmoederhalskanker vindt u onder 'Zie ook'.