In 2011 ontving het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) 1103 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)).

In totaal werden 1774 bijwerkingen bij 1103 kinderen gemeld. Het aantal meldingen is in lijn met het aantal meldingen van de afgelopen jaren en laag ten opzichte van het aantal gegeven vaccins (naar schatting 2,2 miljoen). Van de 1103 meldingen zijn er 88 ernstig volgens de daarvoor geldende internationale criteria. Er waren geen meldingen van sterfgevallen.
De aard van de gemelde bijwerkingen is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren. Een groot deel van de meldingen betreft bekende bijwerkingen, zoals koorts, huilen en lokale reacties. Bij de meldingen van bijwerkingen van vaccins die in 2011 bij Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) zijn gedaan, zijn geen signalen gevonden van bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen. 
Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb is sinds 1 januari 2011 door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aangewezen als meldcentrum voor bijwerkingen van vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Daarmee verzamelt, registreert en beoordeelt het de mogelijke bijwerkingen van alle in Nederland gebruikte vaccins.