Op school aan kinderen aangeboden leefstijlinterventies slagen eerder als ouders van leerlingen erbij worden betrokken. Dan krijgen kinderen namelijk zowel thuis als op school dezelfde boodschap over bijvoorbeeld het nut van bewegen en gezonde voeding. Uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat momenteel bij ongeveer de helft van de door school aangeboden leefstijlacties ouders worden betrokken.

Het is nog niet helemaal duidelijk welke elementen ervoor zorgen dat de betrokkenheid van ouders effect heeft op de leefstijl van kinderen. Wel zijn er aanwijzingen dat onder andere de kennis die ouders hebben over leefstijlthema’s van invloed kan zijn. Het lijkt bijvoorbeeld zinvol om kennis van ouders over een gezonde leefstijl te vergroten en hen te helpen hoe ze die bij de opvoeding kunnen inzetten. Zo is het van belang dat zij thuis regels stellen. Daarnaast is het van belang dat ouders bewust worden gemaakt van hun voorbeeldfunctie, en van het besef dat ze daarmee het gedrag van hun kind kunnen beïnvloeden.

Interactief

Het succes van leefstijlinterventies lijkt groter als ze worden ingebed in de schoolstructuur. Daarnaast is het nuttiger om ouders op een interactieve manier bij interventies te betrekken, in plaats van hen passief te informeren (zoals via een folder). Dit kan bijvoorbeeld door middel van een toneelstuk waarin herkenbare situaties naar voren komen.

Rapport

Het volledige rapport Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs is gepubliceerd op LoketGezondLeven.