In 2010 zijn 800.000 kinderen ingeënt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)). Over de ruim zeven miljoen vaccins die zijn gegeven, ontving het RIVM 1380 meldingen van vermoede bijwerkingen. Dat was 16 procent minder dan in 2009, toen twee vaccinatiecampagnes veel onrust veroorzaakten. Hoewel bijwerkingen soms heftig zijn, gaan ze vanzelf over. De ernst van de ziekte weegt altijd op tegen de last van de bijwerking.

In 2010 werd 78 procent (1082) van de meldingen daadwerkelijk als bijwerking beschouwd, dat is vergelijkbaar met het percentage in 2009. Hierbij ging het vooral om milde locale reacties op de prikplek en algemene ziekteverschijnselen zoals lichte koorts, hangerigheid en pijn. Van de 1082 meldingen betrof het in 48 procent (523) heftige verschijnselen, zoals zeer hoge koorts (vanaf 40,5 °C), langdurig huilen, wegrakingen, verkleurde benen, koortsstuipen of atypische aanvallen met rillingen, schrikschokken, gespannenheid of slapte. Bij 296 meldingen (22 procent) was er een toevallige samenloop van omstandigheden en geen oorzakelijk verband met de vaccinatie. Ook de gemelde ernstige infecties en epilepsie stonden los van de vaccinaties.
In 2010 overleden vijf kinderen na een vaccinatie. Bij geen van hen werd een relatie met de vaccinatie gevonden. Dergelijke ernstige beelden zijn herbeoordeeld door een groep van externe deskundigen die de conclusie van het RIVM bevestigden.
De onderzoekers stellen dat de grote gezondheidswinst van het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) opweegt tegen de meestal voorbijgaande bijwerkingen, ook al zijn deze soms heftig en schrikaanjagend.

Intensieve veiligheidsbewaking is sinds 1962 een belangrijk onderdeel van het vaccinatieprogramma. Vanaf 1983 is jaarlijks hierover gerapporteerd waarbij een onafhankelijke partij meldingen herbeoordeelt. Omdat de bijwerkingenregistratie vanaf 1 januari 2011 is overgegaan naar het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) is dit het laatste rapport in de reeks. Het bevat ook een uitgebreid meerjarenoverzicht.