De samenwerkende inspectiediensten gaan harder optreden tegen containers met gevaarlijke gassen. Het RIVM concludeerde in 2008 dat problemen voor een groot deel te voorkomen zijn aangezien 70% van de containers onnodig gegast is.

Onderzoek wees uit dat mensen dichtbij een net geopende gegaste zeecontainer bloot kunnen staan aan gevaarlijke stoffen. Daardoor lopen zij mogelijk gezondheidsrisico’s.

Consumentenproducten

Consumentenproducten worden over de hele wereld gemaakt. Een deel hiervan wordt per container over zee naar Nederland vervoerd. Regelmatig blijken er gevaarlijke stoffen in deze containers te zitten die meereizend ongedierte kunnen vernietigen. Wanneer de consumentenproducten uit de container komen, komen de gevaarlijke stoffen vrij (uitdamping). Soms duurt dat een paar uur, maar er zijn ook producten die daar een paar jaar over kunnen doen. Bij een dergelijk lange uitdampingstijd is er gerede kans dat de producten ook binnenshuis uitdampen. Het RIVM onderzocht daarom de gevolgen voor mensen bij het vrijkomen van deze stoffen uit consumentenproducten.

Het RIVM heeft twee matrassen en een aantal schoenen onderzocht die een lange uitdamping kennen. De uitdampingstijd bij deze producten kan variëren van maanden tot jaren, maar de concentraties gevaarlijke stoffen bleven ruim onder de geldende blootstellingsnormen. Er zijn slechts drie producten onderzocht terwijl de praktijk veel meer producten kent en veel verschillende blootstellingsroutes. Het RIVM kan daarom niet uitsluiten dat er in andere, gevallen toch risico's optreden. 

Moeten mensen zich nu zorgen maken?

Hierover kan het RIVM nog geen uitspraak doen. De matrassen die het RIVM onderzocht, leidden niet direct tot gezondheidseffecten. Het RIVM sluit mogelijke gezondheidseffecten echter niet uit. Problemen zijn echter voor een groot deel te voorkomen aangezien 70% van de containers onnodig gegast is. Goede werkafspraken met leveranciers zijn hierbij noodzakelijk.