Jaarlijks geeft het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) opdracht voor de monitor van de neonatale hielprikscreening ( NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening)) om de kwaliteit van het programma te bewaken.

TNO heeft de monitor over kinderen geboren in 2016 afgelopen december opgeleverd. De deelname aan de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening) was 99,2% (172.754 kinderen zijn gescreend). Er zijn 647 kinderen (0,37%) met een afwijkende hielprikuitslag verwezen naar een kinderarts; bij 176 van hen is een hielprikaandoening gediagnostiseerd en bij 50 een nevenbevinding.

De programmacommissie van de NHS heeft n.a.v. de monitor aanbevelingen voor optimalisatie van het programma geformuleerd waarmee betrokken partijen aan het werk zijn of gaan.