Wanneer bodembeheerders en beleidsmakers de waarde van natuurlijk kapitaal goed kunnen beoordelen, helpt dat bij beslissingen over duurzaamheid bij ruimtelijke inrichting of omgevingsbeheer. Daarom stelt het RIVM instrumenten beschikbaar waarmee de waarde van natuurlijk kapitaal beter kan worden ingeschat.

Het RIVM en Deltares hebben het natuurlijk kapitaal van het grondwater en de ondergrond benoemd aan de hand van 11 ecosysteemdiensten. Voorbeelden van deze ecosysteemdiensten zijn de mogelijkheid om drinkwater te winnen, installaties voor koude- en warmteopslag aan te leggen en grondwaterafhankelijke natuur te ontwikkelen.
 
Instrumenten voor adequate beoordeling van deze aspecten zijn nodig, omdat grondwater en ondergrond steeds intensiever worden benut. De beschrijvingen staan in een gezamenlijk RIVM en Deltares-rapport.

Criteria voor meten natuurlijk kapitaal

Ook publiceert het RIVM beoordelingscriteria voor het meten van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten in de bodem. De bodem vormt een fundament voor vele ecosysteemdiensten, zoals een goede agrarische productie, natuurlijke bodemreiniging van milieubelastende stoffen, en bijdragen aan een oplossing van klimaatverandering. Voor een praktisch en degelijk meetinstrument is een set met biologische, chemische en fysische indicatoren nodig. 

Met het instrument kunnen boeren hun bodemvruchtbaarheid beoordelen, decentrale overheden de steden duurzaam inrichten, en het Rijk de klimaatdoelstelling ondersteunen. Dit leidt tot een betere benutting van het natuurlijk kapitaal van de bodem.