Wanneer bodembeheerders en beleidsmakers de waarde van natuurlijk kapitaal goed kunnen beoordelen, helpt dat bij beslissingen over duurzaamheid bij ruimtelijke inrichting of omgevingsbeheer. Daarom stelt het RIVM instrumenten beschikbaar waarmee de waarde van natuurlijk kapitaal beter kan worden ingeschat.