De BBC maakt melding van opkomst van het zogeheten NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)-1 enzym dat wordt aangemaakt door bijvoorbeeld de E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) bacterie bij patiënten die behandeld zijn in of gereisd hebben door India, Pakistan en Bangladesh. Bacteriën met dit enzym zijn ongevoelig voor de meeste soorten antibiotica, waardoor ernstige infecties moeilijk of zelfs niet meer te behandelen zijn.

De bacteriën zijn onschadelijk zolang mensen gezond zijn. In Nederland komt de bacterie nog nauwelijks voor. Ongevoeligheid voor antibiotica komt wereldwijd steeds vaker voor. Een goede opsporing in laboratoria en een goede naleving van de hygiënische maatregelen in ziekenhuizen is cruciaal om verspreiding van NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)-1 bacterieen in Nederlandse zorginstellingen te voorkomen.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.