Steeds meer mensen in Nederland hebben een te grote buikomtrek. De zogenoemde abdominale obesitas rukt op. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Nederland de Maat Genomen’ van het RIVM, waarbij ondermeer de buikomtrek werd gemeten. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, Divisie Julius Centrum.

In de leeftijdsgroep 30-70 jaar heeft 27 procent van de mannen teveel vet op de buik, dat is bij een omtrek van 102 cm of meer. Bij de vrouwen is dat zelfs 39 procent, voor hen is dat bij een omtrek van 88 cm of meer. Het aantal mensen met een te forse buikomtrek is de afgelopen jaren toegenomen. Vooral bij de vrouwen van 30-39 jaar is de toename opvallend: van 15 procent midden jaren negentig naar 26 procent nu.

60 procent van de mannen te zwaar

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 60 procent van de mannen tussen de 30 en 70 jaar te zwaar is (een BMI Body Mass Index (Body Mass Index) van 25 of meer). Bij vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is 44 procent te zwaar.

Ruim een kwart heeft meerdere risicofactoren

De onderzoekers hebben ook gekeken naar het vóórkomen van het zogenoemde metabool syndroom. Hiervan is sprake bij ongunstige niveaus van minimaal drie van de volgende risicofactoren: buikomvang, bloeddruk, HDL hoge dichtheid lipoproteinen (hoge dichtheid lipoproteinen)-cholesterol, triglyceriden en glucose in het bloed. In de onderzochte leeftijdsgroep komt dit bij 34 procent van de mannen voor en bij 24 procent van de vrouwen. Het metabool syndroom verhoogt het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Een kwart van de mensen met diabetes is zich daar niet van bewust

Diabetes komt voor bij 6 procent van de mannen en 5 procent van de vrouwen van 30-70 jaar. Een kwart van de mensen bij wie diabetes werd vastgesteld, wist nog niet dat ze dat hadden. Het vóórkomen van diabetes neemt toe met de leeftijd, van de 60-70 jarigen had 14 procent van de mannen en 11 procent van de vrouwen diabetes.

Voor het onderzoek ‘Nederland de Maat genomen’ is een steekproef van bijna 4000 personen uit de bevolking tussen de 30 en 70 jaar onderzocht in 2009 en 2010. Het laatste vergelijkbare, grootschalige onderzoek naar risicofactoren in een aselecte steekproef onder de Nederlandse bevolking dateert van 1993-1997 (het MORGEN-project).