ebolavirus

Na een observatieperiode van 24-uur zijn de twee gerepatrieerde Nederlandse hulpverleners ontslagen uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)). Daar waren zij zondag 14 september uit voorzorg opgenomen nadat zijn in Sierra Leone onbeschermd contact hebben gehad met patiënten die besmet bleken met ebola. De hulpverleners hebben op dit moment gelukkig geen ziekteverschijnselen; ze zijn nu dus niet besmettelijk zelfs al zouden ze later toch nog ebola ontwikkelen. Zij hebben ervoor gekozen om de resterende periode waarin zij ziekteverschijnselen zouden kunnen ontwikkelen op een locatie in afzondering door te brengen. Gedurende deze periode wordt hun gezondheidssituatie dagelijks en nauwgezet gemonitord door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in de regio waar zij verblijven. Hierbij worden de lichaamstemperatuur en ziekteverschijnselen als diarree, braken en spierpijn vervolgd.

Ebola

De ziekte is besmettelijk via direct onbeschermd contact met de patiënt of lichaamsvloeistoffen van een besmettelijke patiënt. De verspreiding van ebola wordt tegengegaan door zieke mensen snel te herkennen en af te zonderen zodat er geen nieuwe besmettingen plaatsvinden. Mensen die direct contact hebben gehad met een ebolapatiënt worden 21 dagen gevolgd om te kijken of zij ziek worden. Zo lang zijn geen ziekteverschijnselen hebben (koorts, braken, diarree) zijn zij niet besmettelijk voor anderen. Krijgen ze wel klachten, dan worden zij meteen opgenomen in het ziekenhuis, waarbij zij afgezonderd van andere patiënten worden verpleegd. Als bij laboratorium diagnostiek ebola wordt aangetoond, worden ook hun contacten vanaf de periode dat zij ziek werden, gedurende 3 weken gevolgd.