Voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 maart 2011 wordt een nieuw pneumokokkenvaccin gebruikt. Het vaccin geeft een bredere bescherming dan het huidige vaccin. De Minister van Volksgezondheid heeft dit besloten op basis van een advies van de Gezondheidsraad.

Het nieuwe pneumokokkenvaccin (Synflorix) dat beschermt tegen 10 typen pneumokokken vervangt het huidige vaccin (Prevenar) dat tegen 7 typen beschermt. Door deze wijziging zal meer pneumokokkenziekte voorkomen kunnen worden.
De vaccinatie tegen pneumokokkenziekte is sinds april 2006 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het aantal ernstige pneumokokkeninfecties bij kinderen tot 2 jaar daalde hierdoor met 51%. Door dit nieuwe vaccin zal dit aantal nog verder dalen.

Kinderen die geboren zijn op of na 1 maart 2011 starten hun vaccinatieserie direct met het nieuwe vaccin. Kinderen die vóór 1 maart 2011 al gestart zijn met de pneumokokkenvaccinatie maken de serie af met Prevenar.

Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. Er bestaan 92 typen van deze bacterie. Pneumokokken zitten vaak achter in de keel van gezonde kinderen en volwassenen. Vaker bij kinderen dan volwassenen. Besmetting vindt plaats door hoesten of niezen. Maar weinig van de besmette personen worden ziek. Als dat echter wel gebeurt, kunnen pneumokokken leiden tot ernstige, soms levensbedreigende ziekten als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en longontsteking (pneumonie). Vooral bij kinderen onder de twee jaar en ouderen komt de ziekte veel voor. De tijd tussen besmetting en ziek worden (incubatietijd) varieert van minder dan een dag (bij bloedvergiftiging) tot een week (bij hersenvliesontsteking).

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.