Het nieuwe nummer van rivm|magazine, het relatieblad van het RIVM, is verschenen.

In rivm|magazine nr. 3 van 2010 onder meer:

 • Ander licht op luchtonderzoek
  ‘We weten nu dat ultrafijne deeltjes verder komen dan de longen.’
 • Twintig jaar borstkankerscreening
  ‘Dankzij de screening zijn vele levens gered.’
 • Maatschappelijke zorgen
  Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid bekijkt risico’s door verschillende ogen.
 • Constant alert op infectieziekten
  ‘Als de muggen eenmaal in een woonwijk zitten, lukt het niet meer om ze uit te roeien.’
 • Zeeuwen relatief gezond
  Regionale VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) helpt gemeentes keuzes te maken voor gezondheidsbeleid.