Het nieuwe nummer van rivm|magazine, het relatieblad van het RIVM, is verschenen.

In rivm|magazine nr. 2 van 2010 onder meer:

 • Langer gezond
  Van gezond naar beter in vijfde VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)
  ‘Gezondheid is belangrijk voor deelname aan de maatschappij.’
 • Meiden en moeders experts in HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-campagne
  ‘We proberen beter tegemoet te komen aan de informatiebehoefte.’
 • Leerkrachten geven goede voorbeeld op Gezonde School
 • Home sweet home?
  Gebrekkige ventilatie en radon maken binnenmilieu ongezond.
 • Landschap van invloed op verspreiding Q-koorts.
 • Online Meldpunt Cosmeticaklachten
  ‘Artsen zien alleen de ernstige gevallen.’