In samenwerking met de LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid-RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is de richtlijn specifiek gericht op de ambulancedienst herzien. De oude richtlijn van de WIPWerkgroep Infectiepreventie komt hiermee te vervallen. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP en eveneens op de website van het LCHV.