In samenwerking met de LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) (Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid-RIVM) is de richtlijn specifiek gericht op de ambulancedienst herzien. De oude richtlijn van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) komt hiermee te vervallen. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP en eveneens op de website van het LCHV.