De gegevens in het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) zijn door het RIVM geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de gedrukte NEVO-tabel 2011, uitgegeven door het Voedingscentrum, en een nieuwe uitgave van NEVO-online door het RIVM. Het betreft gegevens over de voedingskundige samenstelling van 2080 levensmiddelen.

Deze voedingsmiddelen en gerechten worden door een groot gedeelte van de Nederlanders regelmatig gebruikt en leveren een grote bijdrage aan de voorziening van energie en voedingsstoffen; bijvoorbeeld eiwit, vet, koolhydraten, vitamines en mineralen. Ook zijn voedingsmiddelen opgenomen die in de praktijk van wetenschappelijk voedingsonderzoek, diëtetiek en voedingsvoorlichting van belang zijn.
Belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de vorige gedrukte tabel uit 2006 zijn:

  • Analyses zijn uitgevoerd in 37 broodsoorten, 49 vleessoorten en 150 producten uit diverse productgroepen. De geselecteerde voedingsmiddelen zijn belangrijk in het Nederlandse voedingspatroon en zijn in het hele land bemonsterd.
  • Fabrikanten hebben actuele gegevens over de samenstelling van hun producten aangeleverd via de webapplicatie van de Levensmiddelendatabank bij het Voedingscentrum. Ontbrekende voedingswaarden zijn waar mogelijk aangevuld. 
  • De energieberekening is aangepast aan de EU Europese Unie (Europese Unie) richtlijn Voedingswaarde-etikettering. Het verschil met voorheen is dat nu ook de energie uit voedingsvezel en organische zuren in de berekening wordt meegenomen. Door deze wijziging zal het energiegehalte van veel voedingsmiddelen nu hoger zijn dan in 2006.
  • Voor folaat wordt nu een andere analysemethode toegepast waardoor veel gehaltes nu hoger zijn dan voorheen.
  • Er is veel aandacht besteed aan natrium, vooral in industriële producten. Actuele natriumgehaltes zijn van belang om het streven naar een lagere zoutinname te kunnen monitoren.
  • Jodium is een nieuwe voedingsstof in de gedrukte NEVO tabel.

De gedrukte versie van de NEVO-tabel is voor € 39,- te bestellen via de webshop van het Voedingscentrum.