Vanaf vandaag staat de toolkit biosecurity online. De toolkit bestaat uit drie onderdelen: een zelftest, grondslagen en (inter) nationale richtlijnen, en een set met good practices. Op basis van de online zelftest is het goed mogelijk om een beeld te krijgen wat de actuele stand van zaken is op het gebied van Biosecurity binnen een instelling.

De anonieme zelftest geeft een doorkijkje van het niveau van biosecurity aspecten binnen een instelling. Ook geeft de test een beeld van wat er al is geregeld en wat nog voor verbetering vatbaar is. Bovendien krijgt men specifieke tips en implementatievoorbeelden (good practices) die kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van biosecurity binnen de organisatie.

Naar de toolkit