Per 1 juni 2013 moeten alle chemische stoffen boven de 100 ton per jaar die in de EU Europese Unie (Europese Unie) worden geproduceerd of geïmporteerd, geregistreerd zijn bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) in Helsinki. Dit betekent dat er meer over deze stoffen publiek bekend wordt en de overheid risicovolle stoffen beter kan reguleren. Bedrijven – waaronder veel MKB midden- en kleinbedrijf (midden- en kleinbedrijf)-ers – hebben er een verplichting bij.

De Europese REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Verordening heeft tot doel heeft om chemische stoffen veilig op de Europese markt te brengen. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie (verlening van vergunningen) en restrictie (beperking) van CHemische stoffen.

Drie registratietermijnen

Het is de tweede van in totaal drie termijnen waarop registratieverplichtingen ingaan. De eerste termijn eindigde op 1 december 2010. Toen moesten alle zeer gevaarlijke stoffen waarvan 1 ton per jaar werd geproduceerd of geïmporteerd én alle stoffen in hoeveelheden van meer dan 1000 ton per jaar geregistreerd zijn. Deze verplichting was vooral van toepassing op grote chemische bedrijven.

De laatste registratietermijn eindigt in op 1 juni 2018. Dan moeten de overige chemische stoffen met een volume van meer dan 1 ton per jaar, die in de EU Europese Unie (Europese Unie) werd geproduceerd of geïmporteerd, geregistreerd zijn.

Bureau REACH

Het RIVM huisvest het Bureau REACH, dat voor Nederland taken op het gebied van REACH uitvoert. Via de REACH Helpdesk heeft het RIVM het afgelopen jaar vooral het MKB midden- en kleinbedrijf (midden- en kleinbedrijf) geholpen bij de voorbereiding van registraties. De REACH Helpdesk heeft de bedrijven hiervoor samen met de Kamers van Koophandel opgezocht. Daarnaast draagt Bureau REACH, namens de Nederlandse overheid, zeer zorgwekkende stoffen voor om deze strenger te reguleren.

Opdrachtgevers

Bureau REACH werkt in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook het ministerie van Economische Zaken is betrokken bij de uitvoering van REACH.