‘Hygiëne verkleint je kans om ziek te worden!’ Met de nieuwe toolkit Hygiëne wordt veel informatie ontsloten die professionals kunnen gebruiken om publiek bewust te maken van de risico's van onvoldoende hygiëne. Ook wordt informatie gegeven over hoe het risico van besmetting te voorkomen.

Voor de opzet van de toolkit is gekozen voor thema’s waarbij hygiëne van essentieel belang is. De toolkit richt zich niet op medewerkers in zorginstellingen. Daar zijn speciale hygiënerichtlijnen voor ontwikkeld.

Communicatiemiddelen

Per thema zijn ‘platte teksten’ beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor publiekscommunicatie (bijvoorbeeld folders) met eigen afzenderschap. Een nieuwe voorlichtingsfilm voor het publiek laat zien waarom handen wassen belangrijk is en hoe je dat op een goede manier doet. Deze film is ook te vinden op YouTube. Daarnaast zijn er onder andere vragen en antwoorden, fotomateriaal en pictogrammen beschikbaar, alsmede verwijzingen naar websites met bestaande materialen.

Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (RIVM), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, het Laboratorium voor Microbiologie en ZZG Zorggroep.

Toolkits publiekscommunicatie

De informatie in de toolkits voor publiekscommunicatie is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over ziekte en zorg. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsproducten en/of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.