Het bevolkingsonderzoek borstkanker maakt gebruik van indicatoren voor het monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk te evalueren. Versie 2.0 van deze indicatorenset is nu vastgesteld en te downloaden.

Aan deze versie zijn een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd, zoals Borstprothese, Mammografische borstdensiteit, Maligniteitsgraad en BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System (Breast Imaging Reporting and Data System) klasse. Ook is per indicator opgenomen of hieraan een norm-, streef- en/of signaalwaarde gekoppeld is en is de hoogte herzien of opnieuw vastgesteld.