Deze maand zijn nieuwe versies van
- het 'Protocol toelating en auditing' voor pathologielaboratoria en
- het 'Protocol toelating en auditing' van coloscopiecentra en endoscopisten verschenen.
Op basis van de ervaringen vanuit de audits en opmerkingen vanuit het veld, is er door de RCMDL regionaal coördinerende maag, lever, darm-functionaris (regionaal coördinerende maag, lever, darm-functionaris) (regionaal coördinerend MDL De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen)-artsen), resp. RCP Regionale Coördinatie Programma's (Regionale Coördinatie Programma's) (regionaal coördinerend pathologen) groep een voorstel tot aanpassing van de eisen opgesteld. Dit voorstel is besproken in de adviesgroepen, de werkgroep KCMI Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding (Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding) en de programmacommissie. De protocollen bieden voorin een overzicht met alle wijzigingen in de versies 6.0 ten opzichte van de vorige versies.