Het RIVM biedt informatie over het Rijksvaccinatie-programma nu ook aan op video. De video’s vormen een aanvulling op bestaande communicatiemiddelen zoals brochures, brieven en de website. Door de toevoeging van video’s wordt de informatie voor meer mensen toegankelijk.

Vandaag verschijnt de tweede video, in een serie van vier, met de titel ‘Om welke ziekten gaat het Rijksvaccinatieprogramma?’ De film duurt ongeveer 3 minuten en bevat algemene informatie over het programma dat kinderen in Nederland al meer dan 50 jaar beschermt tegen ernstige infectieziekten. De video laat zien tegen welke ziekten het Rijksvaccinatieprogramma beschermt. En waarom inenten nog steeds nodig is, ook al komen sommigen ziekten nauwelijks meer voor.