Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'Lokale toediening geneesmiddelen' in de definitieve versie geplaatst.

De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.