Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIPWerkgroep Infectiepreventie-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'Lokale toediening geneesmiddelen' in de definitieve versie geplaatst.

De WIPWerkgroep Infectiepreventie wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.