Het aanvragen en afgeven van een omgevingsvergunning en het maken van ruimtelijke plannen wordt onder de Omgevingswet eenvoudiger. Dankzij het Digitaal Stelsel Omgevingswet hebben alle partijen straks toegang tot dezelfde informatie, die ontsloten wordt via één loket. In een online college vertelt directeur-generaal André van der Zande van het RIVM hoe dit in zijn werk zal gaan.

“Wij hebben zelf meegemaakt wat je allemaal moet doen om aan een omgevingsvergunning te komen voor nieuwbouw”, vertelt Van der Zande. “We moesten een hand vol verschillende vergunningen aanvragen en we moesten langs verschillende loketten om informatie te verzamelen over onder anderen geluidscontouren, het bestemmingsplan, archeologische objecten en de parkeernorm.”

Informatiehuizen

In het digitale stelsel voor gegevensvoorziening, dat wordt opgezet voor de uitvoering van de Omgevingswet, wordt deze informatie zo georganiseerd dat de benodigde informatie via één loket beschikbaar is. Aan de achterkant van het loket worden de gegevens georganiseerd in zogenaamde informatiehuizen. De domeinen lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, ruimte, bouw, cultureel erfgoed, bodem en afval krijgen ieder een informatiehuis. Het RIVM coördineert de totstandkoming van deze informatiehuizen.

Met het nieuwe stelsel verbetert de beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid van de gegevens. Als data beschikbaar zijn, vermindert dit de kosten van onderzoek. Als data bestendig zijn voor de rechter, worden er minder bezwaar- en beroepsprocedures ingediend. Dat verkort proceduretijd. Als data en informatie bruikbaar zijn, scheelt ook dat aanvullend onderzoek, dus kosten en tijd.

Het online college is gepubliceerd op de website Omgevingsportaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.