Naar aanleiding van vragen aan het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)) over legionella-risico’s bij luchtwassers is in een RIVM-rapport uit 2013 aan de hand van literatuur en interviews geconcludeerd dat verspreiding van legionella naar de omgeving door biologische luchtwassers theoretisch mogelijk is, mits de temperatuur van het waswater voldoende hoog is.