De gang van zaken rondom de melding van het overlijden van een 9-jarige jongen na de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)- en DTP Dyfterie tetanus Polio (Dyfterie tetanus Polio)-vaccinatie en de handelswijze van het RIVM is ter beoordeling aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)) voorgelegd.

Het RIVM heeft na uitvoerig onderzoek geen oorzakelijk verband tussen beiden vast kunnen stellen. De IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) concludeert dat het handelen en oordelen van het RIVM rondom de melding correct is verlopen.