Vandaag publiceerde "Boerderij Vandaag" een feitelijk onjuist artikel over vernietiging van griepvaccins.

De feiten zijn als volgt: een NVI Netherlands Vaccine Institute (Netherlands Vaccine Institute) medewerker heeft medio 2010, ruim nadat de vaccinatiecampagne voorbij was, 1,7 miljoen doses buiten de koeling geplaatst, omdat de houdbaarheidsdatum was verstreken. Hij heeft daarbij ook 1,2 miljoen doses vaccins buiten de koeling geplaatst die nog goed waren, maar die in een later stadium ook vernietigd zouden worden, vanwege het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. In totaal gaat het hierbij om 2,9 miljoen doses, en niet om 21 miljoen doses.
De vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep was medio 2010 al achter de rug. De doelgroepen in Nederland die voor vaccinatie in aanmerking kwamen waren toen al gevaccineerd en er was nog een ruime voorraad vaccins aanwezig. De vaccinvoorziening is dan ook op geen enkel moment in gevaar geweest. De medewerker is disciplinair gestraft omdat hij handelde in strijd met de geldende voorschriften en procedures met betrekking tot de vernietiging van vaccins.