Middelbare scholen kunnen vanaf vandaag 1 september 2014 het vignet Gezonde School aanvragen. Dit vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Het vignet was al beschikbaar voor basisscholen en middelbaar beroepsonderwijs.

Een Gezonde School werkt aan de verbetering van de gezondheid van leerlingen en draagt op die manier bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl van leerlingen. Begin 2011 introduceerde het RIVM Centrum Gezond Leven ( CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven)) samen met partners het vignet Gezonde School in het basisonderwijs. Sinds begin 2012 geeft GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland de vignetten uit.

Vignet Gezonde School aanvragen

Om in aanmerking te komen voor het vignet, moet een school naast een aantal wettelijke vereisten (basisvoorwaarden), voldoen aan de criteria van een thema naar keuze. De vier themacertificaten die middelbare scholen kunnen aanvragen zijn: (1) Voeding, (2) Bewegen en sport, (3) Roken, alcohol– en drugspreventie, (4) Relaties en seksualiteit. Later dit jaar volgen de thema’s (5) Psychosociaal welbevinden en (5) Veiligheid.

CSG Centrum Seksuele Gezondheid (Centrum Seksuele Gezondheid) Liudger, scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo hoger algemeen vormend onderwijs (hoger algemeen vormend onderwijs)/ vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) in Friesland, wil graag een vignet aanvragen. Durkje Groen-Tamminga legt uit waarom: ‘Een vignet zorgt ervoor dat je met z’n allen nog eens de schouders onder gezondheid op school zet. Ook ouders vinden veiligheid belangrijk en zien graag een gezonde kantine. Hier willen wij als school graag voor gaan. Want het gaat erom dat je leerlingen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling biedt.’

Populariteit vignetscholen

De populariteit van het vignet neemt snel toe. Het aantal aanvragen steeg het afgelopen half jaar met 70 procent, ruim tweehonderd basisscholen toonden al belangstelling. Inmiddels hebben 140 basisscholen en drie mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)’s een vignet.

Hugo Backx, GGD GHOR Nederland: ‘We hopen dat zoveel mogelijk scholen voor voortgezet onderwijs gaan meedoen, want een gezonde omgeving is erg belangrijk voor leerlingen. Door je school gezond in te richten, beïnvloed je op een positieve manier het gedrag van leerlingen.’

Samenwerkingspartners vignet Gezonde School vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)

De samenwerkingspartners van vignet Gezonde School zijn: Voedingscentrum, NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), VeiligheidNL, Trimbos-instituut, Rutgers WPF World Population Foundation (World Population Foundation), Pharos, Hartstichting, KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) Kankerbestrijding, KVLO Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie), Ivoren Kruis, Nationale Hoorstichting, Longfonds, Soa Aids Nederland, RIVM Centrum Gezond Leven, VO-raad, regionale GGD'en en GGD GHOR Nederland.

Meer informatie?

Kijk op de website van de Gezonde School.