Een kwart van alle scholen in het primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage ‘De opbrengsten van de #Jeugdimpuls’, dat het RIVM op 8 september heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).

Uit deze rapportage blijkt dat ruim 2.500 scholen aan de slag zijn gegaan met gezonde leefstijl met hulp vanuit het ondersteuningsaanbod van het programma #Jeugdimpuls. Het RIVM Centrum Gezond Leven en partners organiseerde het ondersteuningsaanbod in samenwerking met de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl.

Via http://www.gezondeschool.nl/ konden scholen in 2012 (alleen basisonderwijs), 2013 en 2014 een aanvraag doen voor extra ondersteuning om te werken aan gezonde leefstijl op school. Dit ondersteuningsaanbod – dat betrekking had op alle leefstijlthema’s - bestond uit drie soorten ondersteuning. Een keuze voor advies-op-maat hield in dat een school extra begeleiding ontving van een professional uit de wereld van de gezondheidsbevordering: een Gezonde School-adviseur (vaak de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)). Daarnaast konden scholen kiezen voor extra ondersteuning bij Gezonde School-activiteiten of lespakketten. Dit bestond uit een financiële bijdrage of gratis deskundige begeleiding. Tot slot konden scholen een vaste vergoeding aanvragen voor de inzet van eigen personeel.

Grote belangstelling

In totaal deed 22% van alle basisscholen een aanvraag en 29% van alle locaties in het voortgezet onderwijs. Ook vanuit het middelbaar beroepsonderwijs was er veel belangstelling: 64 mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties vroegen ondersteuning aan. In totaal hebben 696 scholen advies-op-maat aangevraagd en 650 scholen kregen een geldbedrag toegekend. Daarnaast kregen scholen ondersteuning bij in totaal 1677 gezondheidsactiviteiten, zoals een extra gastles, een ouderavond of bijeenkomst voor het schoolteam. De thema’s voeding, bewegen, relaties en seksualiteit, en sociaal-emotionele ontwikkeling met de focus op gewenst gedrag, pesten en weerbaarheid waren populair. Van de basisscholen die in 2012 meededen, onderschrijft 78% de stelling dat het ondersteuningsaanbod een waardevolle bijdrage leverde aan een gezonde toekomst van hun leerlingen. In de toekomst wil 89% in contact blijven met de GGD om het concept Gezonde School verder door te zetten.

Bezoek staatssecretaris

Staatssecretaris van Rijn ontving de cijfers over de opbrengsten van het programma tijdens een bezoek aan een basisschool in Rotterdam. De Agnesschool heeft in 2012 meegedaan aan het ondersteuningsaanbod. Van Rijn volgde samen met de kinderen van groep 8 de les ‘internetvrienden’ uit het lespakket relaties en seksualiteit van RutgersWPF over de leuke en minder leuke kanten van vrienden maken op het internet.

#Jeugdimpuls

Een extra investering van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 maakte het programma Impuls gezonde leefstijl jeugd (#Jeugdimpuls) mogelijk. Het RIVM Centrum Gezond Leven ( CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven)) coördineerde de #Jeugdimpuls. Het programma duurde 2,5 jaar (start medio 2012 tot en met 2014) en had een budget van ruim 6 miljoen euro. Naast het ondersteuningsaanbod werden ook tientallen andere projecten gesteund, met en voor de scholen. Een deel van de uitgezette projecten krijgt een vervolg in 2015.

Samenwerking

Het RIVM-CGL organiseert het ondersteuningsaanbod samen met de PO-Raad, VO-raad en MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) raad, via het programma Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl. In het voorjaar van 2015 staat een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod gepland.