In de eerste twee rondes van de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker van dit jaar heeft ruim 53 procent van de 12-jarige meisjes de eerste twee prikken uit de serie van drie gehaald. Dat blijkt uit de landelijke opkomstcijfers van de eerste twee prikrondes.

De opkomstcijfers van de verschillende GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en variëren tussen 40 en 65%.

In 2009 werden ruim 380.000 meisjes van 13 – 16 jaar uitgenodigd om zich te laten inenten tegen baarmoederhalskanker. Van deze groep meisjes heeft uiteindelijk 47% alle drie de prikken gehaald. In 2010 zijn de meisjes die zich vorig jaar niet of niet volledig lieten vaccineren opnieuw uitgenodigd. Daarbij ging het in totaal om ruim 150.000 meisjes. Daarvan haalden ruim 21.000 meisjes (14%) alsnog de eerste twee prikken uit de serie van drie.

GGD’en hebben meisjes tot begin mei uitgenodigd voor de eerste prik. Van begin mei tot begin juni konden meisjes de tweede prik halen. De derde prik staat in oktober gepland. Na een serie van drie prikken zijn de meisjes beschermd tegen de twee HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-virussen die samen de meeste gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

De opkomstcijfers liggen in de lijn der verwachting. De huidige campagne van het RIVM richt zich erop om het onderwerp baarmoederhalskanker en HPV-vaccinatie breder bespreekbaar te maken. Ook om mensen meer feitelijke informatie te geven, zodat zij een eigen afweging kunnen maken om zich wel of niet te laten vaccineren. De campagne wordt geëvalueerd. De resultaten daarvan worden in het najaar verwacht. Begin 2011 beschikt het RIVM naar verwachting ook over de definitieve opkomstcijfers over 2010.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.