De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over de uitbreiding van de hielprik naar 31 ziekten. Onze minister heeft dit advies overgenomen en het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) de opdracht gegeven om deze uitbreiding voor te bereiden door het opstellen van een zogenoemde 'Uitvoeringstoets'.

Dit betekent dat het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) gaat onderzoeken wat allemaal nodig is om te kunnen starten met de uitbreiding. Eén van de problemen waar we dan op stuiten, is de vraag of het voor het laboratorium wel mogelijk is om al die extra analyses te kunnen verrichten uit dezelfde 6 bloedspots. Zoals de situatie nu is, heeft iets minder dan 1% van de afgenomen hielprikkaartjes te weinig bloed om alle bepalingen te kunnen doen. Hierdoor is dan een herhaling van de hielprik noodzakelijk. Als er een uitbreiding is naar 31 ziekten, vrezen we dat dit percentage zal stijgen.
We willen het liefst de uitbreiding van de hielprik kunnen invoeren zonder uitbreiding van het aantal benodigde bloedspots en zonder stijging van het aantal herhaalde hielprikken. Dat lijkt wel mogelijk te zijn, maar dan zal wel extra aandacht nodig zijn voor de kwaliteit van de bloedspots. Hiervoor is een projectgroep ingesteld. Zij bekijkt in de komende tijd meerdere aspecten om die kwaliteit te borgen, dan wel te verhogen. Gekeken wordt dan naar de hielprik-lancetten, maar ook naar de techniek van de afname, de scholing en de autorisatie van de screeners. Naar de hielpriksetjes en het filtreerpapier is al gekeken. Via een aanbesteding heeft dit geleid tot vervanging van het filtreerpapier; we gebruiken nu het papier met het hoogste absorptievermogen.