Ruim 70% van de 55-plussers met een chronische ziekte heeft niet één maar meerdere chronische ziekten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat gepubliceerd is in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De organisatie van de gezondheidszorg is veelal gericht op enkelvoudige ziekten en sluit nog onvoldoende aan bij deze multimorbiditeit.

Multimorbiditeit, het voorkomen van twee of meer chronische ziekten bij dezelfde persoon, komt veel voor: ruim 70% van de Nederlanders van 55 jaar en ouder met een chronische ziekte heeft ook nog een of meerdere andere chronische ziekte(n). Zo blijkt uit onderzoek van het RIVM en het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Patienten met multimorbiditeit zijn dan ook de alledaagse praktijk geworden. Alle 29 chronische ziekten die werden onderzocht kwamen vaak in combinatie met elkaar voor. Dat maakt zowel de zorgverlening als de organisatie van de zorg complexer.

Bij multimorbiditeit zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Samenwerken met andere zorgverleners is belangrijk om zo goed mogelijk zorg op maat te leveren en tegenstrijdige adviezen of medicatie te voorkomen. Omdat het niet om enkele combinaties van ziekten gaat, maar eigenlijk alle verschillende combinaties van chronische ziekten vaak samen voorkomen, is het voor zorgverleners van belang om alert te zijn op meerdere verschillende combinaties van ziekten.
De recent ontwikkelde zorgstandaarden en de integrale bekostiging van chronische zorg door middel van keten-diagnosebehandelcombinaties (keten-dbc’s) zijn gericht op enkelvoudige chronische aandoeningen zoals diabetes en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)). Bij deze nieuwe ontwikkelingen is er nog onvoldoende aandacht voor multimorbiditeit.

Cijfers over het voorkomen van multimorbiditeit zijn afkomstig uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg en in een samenwerkingproject van het RIVM en het NIVEL geanalyseerd en deze week gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Naar het artikel