Het verschil in individuele zorguitgaven tussen jong en oud over een kalenderjaar wordt onder invloed van medische innovaties steeds groter. Ouderen profiteren het meest van de medische vooruitgang. Dat stelt RIVM-medewerker Albert Wong in zijn proefschrift 'Describing, Explaining and Predicting Health Care Expenditures with Statistical Methods', waarop hij vrijdag 16 maart promoveert aan de Universiteit van Tilburg.

Wong toont met een zelf ontwikkeld simulatiemodel aan dat de variatie in zorguitgaven over de hele levensloop tussen personen veel kleiner is dan de variatie in zorguitgaven over een enkel kalenderjaar. Het beroep op de solidariteit tussen individuen blijkt over de levensloop gezien dus kleiner te zijn.

Ouderen hebben gemiddeld hogere uitgaven dan jongeren, met name doordat ziekte onder ouderen veel vaker voorkomt, en gemiddeld veel kosten worden gemaakt in het laatste levensjaar. In zijn proefschrift vindt Wong dat het bestaande verschil tussen jong en oud over een kalenderjaar steeds groter wordt onder invloed van medische innovaties. Ouderen profiteren het meest van de medische vooruitgang. Het beroep op de solidariteit tussen generaties wordt daardoor steeds groter. Wel is het zo dat ook tussen ouderen en jongeren onderling grote variaties in zorguitgaven bestaan.

Tot nu toe was echter onduidelijk hoe deze variatie er over de gehele levensloop uit ziet. Om hier grip op te krijgen heeft Wong een statistisch model ontwikkeld dat zorguitgaven tijdens de gehele levensloop simuleert. Uit deze simulatie blijkt dat de variatie in zorguitgaven over de hele levensloop tussen personen veel kleiner is dan de variatie in zorguitgaven over een enkel kalenderjaar. Zo heeft de meerderheid van de mensen gedurende het leven tenminste één jaar waarin veel wordt uitgegeven aan de zorg.

Sparen voor zorg

Door de vergrijzing dreigen de zorguitgaven onhoudbaar te worden en staat de solidariteit tussen jong en oud onder druk. Om een oplossing hiervoor te vinden is meer inzicht nodig in de verschillen in zorguitgaven tussen individuen. Het beroep op de solidariteit tussen individuen blijkt over de levensloop gezien dus kleiner te zijn dan gedacht. Dit laat echter onverlet dat de variatie tussen personen in zorguitgaven gedurende een hele levensloop nog steeds aanzienlijk is. De simulatie van Wong biedt de mogelijkheid om alternatieve financieringsmogelijkheden zoals het sparen voor zorg verder te onderzoeken.